פעולה חכמה או טפשית של אדם זהו שיפוט סובייקטיבי לחלוטין. איש יראה מנקודת מבטו פעולה אשר לוקח אדם אחר ויאמר שאין בה מן ההגיון, שפעולה זו אפילו מזיקה ומטומטמת, לעומת אחר שיסתכל ויצפה באותה הפעולה, רק מנקודת מבטו, ויטען שזוהי הפעולה ההגיונית והראויה ביותר שיכול היה האדם לקחת באותם רגעים. כאלה הם החיים, משתנים, סובייקטים, כאלה הם בני האדם ששונים אחד מהשני בהבדלים עצומים (גם אם אינם נראים לעין הבלתי מזוינת). עם זאת, נדמה שכן יש פעולות ומעשים אשר נתפסים בעיניי הרוב בצורה ושיפוטיות דומות, אם בהסכמה על טוב או רע, טפשי או חכם, חטא או מצווה וכל צורת ביקורת ושיפוטיות שקיימות בעולם האנושי.

בכל מה שנוגע לביטוח, כשיוצאים מתוך נקודת הנחה והשקפה מציאותית ורואים עד כמה מגוונים ומרובים סוגי הביטוח הידועים וקיימים היום לאדם, נדמה שישנן פעולות אשר נתפסות כטפשיות בעליל, לעומת כאלה אשר מתבקשות ונראות ראויות בעיניי כל אדם המחשיב עצמו לבעל דעה והבנה בסיסית בעניין ובחיים.

חברות מסוימות מבטחות כמעט כל דבר בימים אלה. מביטוח של ספרינקלרים לקיץ הישראלי עד לביטוח עבודה של חברה העוסקת בתחום של הקמת בריכות שחיה. ממכשירים סלולריים ועד לרכביפ פרטיים, ומשם הלאה לבתים, דירות וביטוחים רפואיים לבני אדם. זהו כיוון אליו פנתה האנושות, ומרגיש לרוב בני האדם שכיוון זה הגיוני ועובד בצורה טובה דיה.

חתימה והתחייבויות של ביטוח משרה על אנשים תחושה של ביטחון אמיתי, של שחרור

, לפרטים נוספים בנושא מדפסות צבע

Comments are closed.